Moderator Panel

Lutfun Naher, Moderator, Online Patshala
Hafeza Afrin, Moderator, Online Patshala
Atikur Rahaman, Moderator, Online Patshala
Tapan Kanti Dey, Moderator, Online Patshala
Rumana Afaz Ruma, Moderator, Online Patshala